På gång

Passa på att köpa programmet Hvarför skola kvinnorna vänta? under 2019, då den allmänna rösträtten fyller 10o år i Sverige! Jag, Cajsa Ekstav och Anders Bromander spelar och berättar om rösträttens historia.

Mina nya vykort finns att köpa!
Tillägnade musik- och kattälskare.
Katt och mus      Katt och kors

 

 

 


 

English
Telefon 018-26 27 19