Pedagog

Jag undervisar på nyckelharpa och fiol, och är utbildad på Musikhögskolan i Stockholm.

Förutom att ge undervisning på instrumenten, enskilt eller i grupp, kan jag också träna spelgrupper inför inspelningar eller regissera konserter.

Att jobba med spel och dans tillsammans är kul, och tillsammans med en danslärare gör jag gärna temadagar eller -halvdagar, även för folk som aldrig tagit ett enda danssteg. Lyhördhet och kommunikation är honnörsorden.

EN STUDIE OM NYCKELHARPSSPEL: Ett avspänt och effektivt spel är mitt mål så fort jag håller i ett instrument. På fiolsidan finns en hel del skrivet om den aspekten men inte på nyckelharps-sidan, av naturliga skäl. Jag har, under några år, bedrivit forskning om detta med hjälp av medel ifrån Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Det jag har gjort så här långt kan betraktas som en förstudie. Min studie finns publicerad på Musikhögskolans hemsida för den som önskar läsa den.  

English
Telefon 018-26 27 19